Listas (Feeds) para Foro FRIKI VINTAGE

feeds Sólamente temas
http://foro-friki-vintage.53873.x6.nabble.com/Foro-FRIKI-VINTAGE-ft1.xml
feeds Temas y respuestas
http://foro-friki-vintage.53873.x6.nabble.com/Foro-FRIKI-VINTAGE-f1.xml